Henkinen valmennus


Henkinen valmennus on kokonaisvaltainen prosessi, jossa valmentaja tukee ja rohkaisee asiakasta kohtaamaan omaa todellisuuttaan juuri sellaisena kuin se on. Sessio sisältää keskustelua ja erityyppisiä asiakaskohtaisesti valittuja harjoituksia ja hoitomuotoja, joiden tarkoituksena on avartaa ajattelua ja selkeyttää asiakkaan syvimpiä henkilökohtaisia arvoja.
Yksilöllinen ohjaus ja tuki auttaa asiakasta viemään oivalluksiaan käytäntöön arkielämäs- sään. Valmennuksessa annetaan tilaa kaikille mahdollisille kokemuksille, ajatuksille ja tuntemuksille turvallisesti ja ohjatusti. Henkinen valmennus tukee ihmistä tämän hetkisessä elämäntilanteessa, menneisyyden ymmärtämisessä ja tulevaisuuden kartoittamisessa.

Oman tilanteen kohtaaminen rehellisesti ja nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sen kanssa vapauttaa tilaa uudelle ja tuo esiin piilossa ollutta voimaa, rohkeutta, iloa ja luottamusta.

Hinta: 110€, viiden kerran sarja yhteensä 500€ (hinnat sisältävät alv 24%)
varaukset: 041 5078 279 tai info@tuire.net
lisää valmentajasta: www.tuire.net