Synnytyksen jälkeinen palautuminen -konsultaatio

Raskauaika saa aikaan naisessa muutoksia niin fyysisesti kuin henkisestikin. Synnytys voi olla mullistava kokemus, toisille ihanaa, toisille taas ahdistava. Synnytyksen jälkeen olo voi olla hyvin vaihteleva riippuen synnytyksen kulusta. Toisille palautuminen tapahtuu helpommin ja toisille synnytyksestä voi jäädä konkreettisia ja jopa pitkäaikaisia ongelmia. Joka tapauksessa raskausajan ja synntyksen jälkeen keho ja mieli tarvitsevat aikaa palautua ennalleen.

Synnytyksen jälkeisellä palautumisella tarkoitetaan tuoreen äidin fyysisen tilan palautumista mahdollisimman ennalleen. Palautumisharjoittelun avulla myös korjataan ja kohennetaan synnytyksestä johtuvia fyysisiä muutoksia ja ongelmia.

Fysioterapeutti Leena Wolk on kouluttautunut Saksassa synnytyksen jälkeiseen palautumiseen Heller-konseptin mukaisesti. Saksalainen fysioterapeutti Angela Heller on tehnyt uraa uurtavaa työtä tämän tärkeän asian hyväksi. Saksassa synnyttäneet äidit saavat automaattisesti kymmenen kerran palautumisharjoitteluohjauksen. Leena Wolk palaa töihin takaisin Saksaan ja hän on kouluttanut Organic Spirit-hoitolan henkilökunnan synnytyksen jälkeisen palautumisen yksilö- ja ryhmäohjaukseen. Hoitolamme tarjoaa ensimmäisinä Suomessa räätälöityä ja ammatilllista ohjausta synnyttäneille äideille.

Satsaamalla tähän alkuvaiheen palautumiseen, pystyt ennaltaehkäisemään mahdollisia myöhempiä synntyksen jälkeisiä ongelmia, joita ovat mm. rectus diastaasi (vatsalihasten erkaantuminen, häpyliitoksen ongelmat, ristisuoliluunivelen ja häntäluun kiputilat, niskahartiaseudun ja selän lihasjännitykset.

Äidille annetaan aina kirjalliset ohjeet mukaan palautumisharjoituksista.

Synnytyksen jälkeinen palautuminen jaetaan kahteen vaiheeseen ja myös ohjauksen sisällössä huomioidaan nämä kaksi eri vaihetta:

1. Aikainen palautumisvaihe (synnytyksestä - 10 päivää)
2. Myöhempi palautumisvaihe (10 päivää - 8 viikkoa synnytyksestä)

Aikaisen palautumisvaiheen tavoitteena on:
- vähentää veritulpan riskiä
- aktivoida palleahengitystä, syvähengitystä ja fonaatiohengitystä
- parantaa lymfa- ja verenkiertoa
- ennaltaehkäistä vatsalihasten erkaantuminen
- kohdun asennon kohentaminen
- lantionpohjan- ja vatsalihasten sensibilisointi (herkistely, tietoisuuden hakeminen)
- kehon tietoisuuden ja hahmottamisen parantaminen
- rentoutuskyvyn parantaminen
- ohjeet sektiosta palautumiseen

Aikaisen palautumisvaiheen konsultaatiokäynti voidaan tehdä sairaalassa tai kotiutumisen jälkeen kotikäyntinä.
Konsultaatio sairaala- tai kotikäyntinä maksaa 90 €.

Myöhemmän palautumisvaiheen tavoitteena on:
- palautumisongelmien korjaaminen, jotta staattis-dynaaminen tasapaino ei ole häiriintynyt pidemmän päälle
- palauttaa ryhdin ja selkärangan oikean asennon
- päivittäisten toimintojen ohjaaminen (vauvan nosto, kantaminen, imetysasennot, jne.)
- stabiloida selkä- ja vatsalihakset
- sensibilisoida ja stabiloida lantionpohjan lihakset
- ennaltaehkäistä niskahartia- ja selkäkipuja
- parantaa palleahengitystä, sisäistää syvähengitys ja fonaatiohengitys
- ymmärtää pallean, lantionpohjan- ja vatsalihasten sekä kurkun yhteys
- oppia oikea tapa olla vessassa niin, ettei lantionpohjalihasten päälle tule liikaa painetta
- parantaa kehon hahmottamis- ja rentoutuskykyä
- ymmärtää missä vaiheessa voi alkaa harjoittamaan vatsalihaksia, juoksemaan, hyppimään, ym. Liian aikaisin aloitettu liian voimakas harjoittelu heiketää lantionpohjanlihaksia!

Myöhemmän palautumisvaiheen konsultaatio voidaan tehdä kotikäyntinä tai voit tulla hoitolaamme.
Konsultaatio kotikäyntinä maksaa 90 € ja hoitolassa 70 € / kerta. Yksikin konsultaatiokäynti antaa sinulle runsaassti tietoa ja käytännön ohjeita. Katso myös YKSITYINEN PILATES VALMENNUS.

Lämpimästi tervetuloa kaikki synnyttäneet äidit! Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa lantionpohjan ja keskivartalon harjoittelu.