synnytysvalmennusillat ja -kurssit


Synnytyksen teemaillat 25€ / 1,5h

Synnytyksen teemaillat ovat viikottain vaihtuvia synnytysvalmennusiltoja. Puolentoista tunnin aikana saatte käytännönläheistä tietoa synnytyksestä yksi teema kerrallan. Painopiste jokaisessa synnytyksen teemaillassa on asianmukainen tieto ja käytännön
vinkit, joita raskauden ja synnytyksen aikana voitte käyttää. Tulkaa niin monena iltana kuin toivotte!

Kevään teemailtojan ajat löytyvät kohdasta kurssiaikataulut.
Teemat ovat:


Synnytyksen käynnistyminen ja sen kulku - Mitkä asiat vaikuttavat synnytyksen käynnistymiseen ja etenemiseen?
Saatte kattavasti tietoa siitä, mitkä eri asiat vaikuttavat synnytyksen käynnistymiseen ja etenemiseen sekä miksi näin on. Keskustelemme kehon ja mielen yhteistyöstä ja miksi sillä on niin suuri merkitys. Käymme läpi synnytyksen eri vaiheet ja niiden ominaispiirteet. Saatte käytännön vinkkejä siihen, mitä voitte synnytyksen aikana tehdä itse tukeaksenne
synnytyksen käynnistymistä ja sen kulkua.

Supistukset ja kipu - Mitä kipu on ja mitä se meille kertoo? Miten olla kivun kanssa?

Kerron kivusta ja supistustuntemuksista sekä siitä, miten ne eroavat toisistaan. Keskustelemme siitä, mikä merkitys näillä tuntemuksilla on synnytyksen aikana. Saatte käytännön vinkkejä siihen, mitä keinoja supistustuntemuksiin on ja miten voitte itse tai tukihenkilönä helpottaa oloa synnytyksen aikana.

Hengittäminen, rentoutuminen, turvallisuuden tunne - Synnytyksen kolme kulmakiveä
Perehdymme tarkemmin näiihin kolmeen tärkeimpään keinoon helpottaa oloa
synnytyksen aikana. Näiden kolmen kulmakiven ympärille voi tarvittaessa rakentaa kaiken muun, kuten kivunlievityskeinot ja synnytysasennot. Sillä tavoin voit myös saada kivunlievityksistä ja asennoista mahdollisimman suuren avun. Nämä kolme kulmakiveä ovat myös tärkein keino tukea synnytyksen käynnistymistä ja etenemistä, joten niiden
ymmärtäminen on tärkeä pohja koko synnytykselle. Teemaillan aikana keskustelemme aiheesta ja teemme käytännön harjoituksia.

Kehon fyysinen tasapaino - miten se vaikuttaa vauvan tarjontaan ja synnytyksen kulkuun?
Vauvan asento kohdussa on yksi tekijä, joka voi vaikuttaa synnytyksen käynnistymiseen ja sen kulkuun. Käymme läpi, mitkä asiat vaikuttavat vauvan asentoon ja miten siihen voi vaikuttaa. Vauva nimittäin valitsee kohdussa asentonsa itse sen mukaan, miten hänellä on parhaiten tilaa olla. Tähän tilaan voi vaikuttaa esimerkiksi lantion lihasten ja ligamenttien erilaiset kireystilat ja epätasapaino. Vaikka emme voi suoraan vaikuttaa siihen asentoon jonka vauva valitsee, voimme yrittää luoda hänelle enemmän tilaa kohdussa ja auttaa häntä itse valitsemaan synnytyksen kannalta suotuisa asento. Lisäksi nämä keinot voivat olla avuksi esimerkiksi liitoskivuissa ja turvotuksen hoidossa. Kehon tasapaino voi vaikuttaa esimerkiksi vauvan valintaan perätilasta päätilaan tai päätilassa erilaisiin pään asentoihin.

Kaikki tapaamiset järjestetään Organic Spirit Turku -hoitolassa osoitteessa Kerttulinkatu 20. Lämpimästi tervetuloa!


Ilmoittautuminen: anna.paul.@organicspirit.fi

Yksilöllinen synnytysvalmennus kerta 85 €
Yksilöllinen synnytysvalmennus -kerta sisältää yhden kätilön tapaamisen, jonka aikana voimme rauhassa käydä läpi kysymyksiänne ja ajatuksianne synnytyksestä. Samalla käymme läpi tärkeimpiä asioita, joiden avulla voitte valmistautua tulevaan synnytykseen. Yksilöllinen synnytysvalmennus tapaaminen sopii hyvin, jos mieltänne painaa jokin tietty asia tai kaipaatte viime hetken vinkkejä, vahvistusta ja voimaantumista ennen suurta hetkeä.


Yksilöllinen synnytysvalmennus -paketti 195 €

Yksilöllinen synnytysvalmennus -paketti on täydellinen lisä neuvolapalveluiden rinnalle. Paketti sisältää kolme kätilön tapaamista ennen synnytystä ja yhden synnytyksen jälkeen. Raskauden aikana ehdimme rauhassa käydä läpi toiveitanne, kysymyksiänne ja ajatuksianne koskien tulevaa synnytystä ja autan teitä valmentautumaan yhdessä. Saattekattavasti tietoa siitä, mitkä asiat vaikuttavat synnytyksen kulkuun ja millä tavoin voitte itse vaikuttaa siihen. Samalla kuljen raskausmatkaa yhdessä koko perheen kanssa, ollen läsnä teitä varten ja teidän tukena. Viimeisellä tapaamiskerralla käymme yhdessä läpi synnytystä ja teidän kokemuksianne.Kätilön synnytysvalmennusryhmä 180 €

Kätilön synnytysvalmennusryhmään sisältyy kolme ryhmätapaamista ennen synnytystä ja yksi tapaaminen synnytyksen jälkeen. Ryhmässä käymme kattavasti läpi synnytystä, sen kulkua, siihen vaikuttavia tekijöitä ja käytännön keinoja, joita voitte käyttää synnytyksen aikana. Keskustelemme kehon ja mielen yhteistyöstä ja miksi sillä on synnytykseen niin suuri merkitys. Kerron kivusta, supistustuntemuksista ja apukeinoista, joita niihin voi käyttää.

Harjoittelemme tärkeitä taitoja, kuten rentoutumista ja hengittämistäsekä erilaisia asentoja ja apukeinoja olon helpottamiseen. Samalla saatte tärkeää tukea toisiltanne ryhmässä. Voi nimittäin olla valtavan voimaannuttavaa kulkea itselleen tärkeää matkaa rinnakkain jonkun muun kanssa, joka on samankaltaisessa elämäntilanteessa. Erityisen tärkeää se voi olla silloin, jos omassa tuttavapiirissä ei ole sen kaltaista tukea syystä tai toisesta saatavilla.

Viimeisen tapaamisen järjestämme sen jälkeen, kun kaikki pienokaiset ovat syntyneet. Tällöin pääsemme samalla porukalla vielä juhlistamaan tuoreita pienokaisia ja vanhempia sekä kuulemaan synnytyskokemuksia.


Rentoutusillat 20€ / 1h

Rentoutusillatovat ihana mahdollisuus rauhoittua pieneksi hetkeksi joko yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Tunnilla pysähdymme kuulemaan omaa kehoa ja vauvaa. Samalla voidaan harjoitella synnytyksessä tärkeää rentoutumisen taitoa ja mielen hallintaa.Belly mapping -illat 25€ / 1,5h

Belly mapping -iltaan voitte tulla yhdessä kumppanisi tai jonkun muun, sinulle tärkeän henkilön kanssa. Ohjaan teidät yhdessä tunnustelemaan vauvan asennon, jonka jälkeen kumppanisi maalaa hänet omien taitojensa mukaan kauniiksi kuvaksi ja ihanaksi muistoksi vatsan päälle. Belly mapping-iltaan on mahdollista osallistua raskausviikon 33 jälkeen.